88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر یحیی پور تسهیل روند پروژه های عمرانی مورد نیاز در آسایشگاه خیریه کهریزک را از اهداف حضور خود در این مجموعه خیریه اعلام کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در دیدار شهردار کهریزک از آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر تسهیل در خدمت رسانی به معلولین و سالمندان این مرکز تأکید شد .

 

علی یحیی پور در نشست مشترک با هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک همچنین اظهار داشت :

آسایشگاه خیریه کهریزک توانسته است با جلب اعتماد خیرین و بهره گیری از ظرفیت های مردمی ، کاری بزرگ در منطقه را پایه گذاری نماید تا از این طریق جمع کثیری از سالمندان و معلولین در رفاه و آسایش زندگی کنند .

دکتر یحیی پور بیان داشت :

کمک به محرومین جامعه در وجود آحاد مردم شریف کشورمان نهادینه شده و همگان باور دارند که در حد وسع و توان خود باید کمک حال نیازمندان باشند .

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سایر شهرداری ها گفت :

در حال حاضر ۴۶ شهرداری در استان تهران فعالیت می کنند که میتوان از توان آنان نیز در انجام پروژه های عام المنفعه استفاده کرد .

شهردار کهریزک آمادگی خود جهت همکاری با مدیران آسایشگاه بویژه در انجام پروژه های عمرانی را اعلام و ضرورت تسریع در روند خدمات جاری را مورد تاکیدی دوباره قرار داد.