88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با اهدا چندین تخته تشک مواج ، ویلچر و واکر ویژه حرکت سالمندان ، شرکت هلدینگ دارویی پوراطب به یاری مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک آمد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با حضور بهاره جزایری مدیر روابط عمومی شرکت هلدینگ دارویی پوراطب ، تجهیزات پزشکی و کمک حرکتی اهدایی از طرف آن شرکت ، تحویل مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک شد .

این محصولات که شامل ۵۰ تخته تشک مواج ، تعدادی ویلچر ، واکر و سایر ملزومات مورد نیاز  کهریزک است ، کمک شایانی در نگهداری و سرویس دهی به مددجویان خواهد کرد .

مدیر روابط عمومی شرکت هلدینگ دارویی پوراطب با ابلاغ سلام گرم دکتر حمیدرضا بهشتی مدیر عامل آن شرکت به مسئولین و مددجویان کهریزک ، اظهار داشت :

بر اساس نیازسنجی صورت گرفته و با دستور مدیر عامل شرکت ، ملزومات فوق تهیه تا در اختیار بخش های بستری مددجویان کهریزک قرار گیرد .

بهاره جزایری همچنین تصریح کرد :

شرکت هلدینگ دارویی پوراطب وارد کننده انواع مکمل های غذایی و دارویی و نیز تجهیزات پزشکی است و آمادگی دارد تا در صورت اعلام نیاز مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک ، در تأمین اقلام درخواستی با این مرکز خیریه همکاری نماید .

مدیر روابط عمومی شرکت هلدینگ دارویی پوراطب با بیان اینکه ما تنها یک واسطه برای انجام امور خیر و عام المنفعه هستیم ، تأکید کرد :

بودجه مورد نیاز تأمین ملزومات و مایحتاج درخواستی توسط مدیران شرکت های تابعه این هلدینگ فراهم می شود تا گامی موثر در مسیر خدمت به بیماران نیازمند جامعه باشد .