88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در فضایی سرشار از مهرورزی و با حضور سرگروه های نیکوکاری در کنار اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک ، همایش خادمین نام آشنای جامعه در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; همایش گروه های نیکوکاری با تأکید بر استمرار خدمات انسان دوستانه این خیرین نام آشنای جامعه ، در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد .

در این همایش که به دلیل محدودیت های موجود و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها با حضور سرگروه ها و تعدادی از اعضاء گروه های نیکوکاری در فضای آزاد برپا شد ، هر یک از این گرامیان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که جملگی بر تعلق خاطر آنان در ادامه خدمت داوطلبانه به بیماران و مددجویان دلالت داشت .

در بخشی از این همایش ، محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با ادای احترام به آقایان و بانوان نیکوکار گفت :

در سال جاری توفیق نداشتیم تا بصورت منظم در خدمت شما عزیزان باشیم و علت آن ، احتیاطی بود که خدای ناخواسته بیماری گریبانگیر شما نشود و آسیبی به هیچ یک از شما وارد نگردد .

صوفی نژاد حضور گروه های نیکوکاری در کهریزک را همواره باعث عزت و آبرومندی این مجموعه دانست و افزود :

امروز شخصیت و هویت ملی کهریزک مدیون و مرهون تلاشهای خستگی ناپذیر شماست ، انعکاس فعالیت های شما باعث گردیده تا به جایگاهی برسیم که دولتمردان نیز اولویت نخست درمان و  واکسیناسیون بیماران و مددجویان نیازمند جامعه را در کهریزک جستجو کنند و بر پیگیری سلامت عمومی آنان اصرار داشته باشند .

وی تصریح کرد : همه شما دوستان و دوستداران کهریزک ، انسان های تحول یافته ای هستید که از آدمیت به انسانیت و از خودخواهی به دیگرخواهی رسیده اید که این رمز ماندگاری شما در طول تاریخ فعالیت های عام المنفعه در کهریزک است .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با آرزوی اینکه سال آینده سالی پربار و به دور از هرگونه بیماری برای همگان باشد ، تأکید کرد : امیدواریم در سال آینده همچون گذشته در کنار مددجویان باشید و خدمات انسانی و عاطفی خود را نثار آنان نمایید .