88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در ایام تعطیلات نوروزی ، چالش های پیش روی کارکنان واحدهای مختلف آسایشگاه در دستور کار مدیران این مجموعه قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در دومین مرحله از دیدار نوروزی کارکنان واحد‌های مختلف با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، انواع دغدغه های کاری مطروحه در برنامه آینده مدیران این مجموعه قرار گرفت .
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تمجید از عملکرد کارکنان در طول سال گذشته ، گفت :با همه تنگناهای مالی و اعتباری و نیز وضعیت خاص ایجاد شده ، با همت و پشتکار شما همکاران گرامی توانستیم کارنامه قابل قبولی را دریافت کنیم .
محمد رضا صوفی نژاد یادآور شد : تأمین زندگی مطلوب و رفاه کارکنان ، از وظایف تعریف شده مدیران آسایشگاه است و ما نیز درصدد هستیم تا علاوه بر تأمین رفاه شما ، دغدغه‌های کاری همه حوزه های اجرایی را به حداقل برسانیم .
وی همچنین بیان داشت : هرآنچه در رفاه کارکنان تلاش بیشتری صورت گیرد ، به همان اندازه آرامش بیشتری در محیط خدمت به مددجویان حاصل خواهد شد ، ضمن آنکه همه شما توجه دارید به کسانی خدمت می کنید که بسیار آسیب پذیر و ناتوان در انجام امور شخصی خود هستند .
صوفی نژاد فرسایشی بودن کار در آسایشگاه بویژه کادر درمان را امری طبیعی دانست و گفت : مسئولیت پذیری و صبوری شما در انجام وظیفه و خدمت به مددجویان قابل تحسین است و از محل همین تاب آوری هاست که کهریزک توانسته است در میان تمامی مراکز نگهداری ، رتبه نخست خدمت رسانی به جمعیت هدف را از آن خود کند.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، خروجی دانشگاه و دانش آموختگان این مرکز را اعتباری ارزشمند برای کهریزک برشمرد و افزود : جوانان متعهد و دلسوزی که از این مرکز فارغ‌التحصیل می شوند ، مسئولیت های مختلف در بخش های بستری مددجویان را بر عهده می گیرند و می توانند خادمین موفقی برای کهریزک باشند.