88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ایجاد مرکز نوآوری در دستور کار مدیران ارشد این دانشگاه در مرکز علمی – کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ تنی چند از مدیران ارشد دانشگاه جامع علمی – کاربردی با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، به دیدار از مراکز توانبخشی و درمانی سالمندان و معلولین ساکن در این مجموعه خیریه پرداختند .

دکتر محمدحسین موسی زاده مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، دکتر مهدخت بروجردی معاون پژوهش ، دکتر زهتابیان مشاور آموزش و پژوهش و مهندس کتانی معاون پژوهش تهران – شرق از جمله میهمانان آسایشگاه خیریه کهریزک بودند که با تأیید فعالیت های جاری ،تأسیس مرکز نوآوریی را در دستور کار خود در مرکز علمی – کاربردی کهریزک قرار دادند.

این هیأت علمی سپس در نشستی با مدیران مؤسسه خیریه کهریزک ، به توسعه فعالیت های علمی و عملی مرکز علمی – کاربردی کهریزک تأکید کردند .

در ببخشی از این نشست ،دکتر موسی زاده معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی با اشاره به رویکرد دنیای کنونی در زمینه اشتغال زایی گفت :

با بهره گیری از دانش و آموزش های لازم ، می توان مراکزی تأسیس شود که که ایده ها و افکار خلاقانه را در بستری مناسب تبدیل به فعالیت های اشتغال زایی کرد .

محمدحسین موسی زاده افزود :

تأسیس مرکز نوآوری می تواند ایده های جامع را برای بهبود شرایط زندگی و تسهیل فضای اشتغال جهت دهی کند که در این راستا وجود سرمایه گذار و در نهایت تجاری سازی امری ضروری است .

دکتر موسی زاده با اشاره ه حیطه فعالیت مرکز علمی – کاربردی کهریزک نیز گفت :

امروز شاهد وجود بسترها و زیرساخت های مناسب برای رونق زندگی سالمندان و معلولین در این سازمان هستیم و می توانیم در چرخه زندگی آنان با یرخورداری از دانش تولید شده اثرات بیشتر و بهتری را اعمال نمائیم .

معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی با نگاهی به آمار مراکز نوآوری در این دانشگاه هم گفت :

از 800 دانشگاه و دانشکه موجود در سراسر کشور، تنها 150 مرکز توانسته اند مجوز تأسیس مرکز نوآوری را دریافت دارند که خوشبختانه مرکز علمی – کاربردی کهریزک نیز شرایط لازم و کافی را در تأسیس این مرکز داراست.

در ابتدای این نشست ، دکتر حسن احمدی رئیس مرکز علمی – کاربردی کهریزک با نگاهی به فعالیت های علمی و پژوهشی در حال انجام، گفت :

سالیان متمادی است که رشد و توسعه خدمات علمی و آموزشی در برنامه کاری مدیران مؤسسه خیریه کهریزک قرار دارد تا همواره تلاش های شبانه روزی بتواند آن طور که شایسته زندگی بخشی به جمعیت هدف است ، مثمرثمر باشد .

دکتر احمدی تصریح کرد :

با تأسیس مرکز علمی –کاربردی کهریزک، کلیه فعالیت های علمی – آموزشی در شرایطی دانشگاهی تجمیع شد تا با بهره گیری از دانش روز اساتید و موقعیت ممتاز کهریزک ، اثرات این فعالیت ها در مراحل اجایی نمود سازمان یافته تر و اثربخش تری داشته باشد.

دکتر احمدی، الگوسازی را از دیگر اهداف فعالیت های مؤسسه خیریه کهریزک دانست و افزود :

ما به عنوان تنها مؤسسه ای هستیم که مرکز دانشگاهی را در کنار مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی از سالمندان ، معلولین ، بیماران ام اس و اوتیسم در اختیار داریم و اطمینان خاطر داریم که فعالیت های علمی-آموزشی ما می تواند فرآیند زندگی جامعه هدف را تحت تأثیر خود قرار دهد ، همچنین امیدواریم که این فرآیند در کل کشور با شتاب بیشتری به وقوع بپیوندد تا سالمندان و مددجویان دیگر نیز بتوانند از فواید تولید دانش مراقبت از افراد نیازمند دریافت خدمات بهره مند گردند.

گفتنی است مرکز نوآوری با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق با چشم انداز توسعه فن آفرینی از طریق ایجاد بسترهای حمایتی مناسب ، زمینه پرورش ایده های نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام چرخه فراهم می آورد.