88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مشارکت کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک در اهداء بخشی از خون خود به نیازمندان دریافت فرآورده­های خونی ، مثال زدنی بود .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ در دومین دور از استقرار اکیپ سیار سازمان انتقال خون در سال جاری در درمانگاه دکتر حکیم زاده، مشارکت کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک در این همایش انسانی قابل تحسین بود .

 

در این نوبت از حضور اکیپ سیار سازمان انتقال خون در کهریزک ، در مجموع56 نفر از کارکنان مجموعه جهت اهداء بخشی از خون خود به محل درمانگاه مراجعه نمودند که تعداد 39 نفر از آنان موفق به اهداء خون گردیده ، شماری دیگر از این همایش بازماندند .

فشارخون بالا ، سابقه بیماری یا عمل جراحی در طول سال جاری ، سرماخوردگی ، مصرف دارو و سایر دلایل پزشکی مانع از حضور 17 نفر در اهداء خون گردید.

گفتنی است همه ساله در دو نوبت با استقرار اکیپ سیار سازمان انتقال خون استان تهران در آسایشگاه خیریه کهریزک، کارکنان مجموعه از واحدهای مختلف به این فراخوان انسانی پاسخ مثبت می دهند تا با اهداء بخشی از خون خود در کمک به  دریافت کنندگان فرآورده های خونی مشارکت نمایند.