88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

انواع محصولات هنری – تولید شده بدست پرتوان سالمندان، معلولین و بیماران مبتلا به ام اس ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک در بازار دیجیتال معرفی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ انواع محصولات هنری شامل تولیدات معرق ، چرم ، خیاطی ، لوازم آشپزخانه، گلدوزی ، نگارگری و … تولید شده بدست پرتوان مددجویان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک به زودی در بازار دیجیتال قابل عرضه است .
محسن باقری مسئول توانبخشی و کارگاه های هنری با اعلام این خبر ، تصریح کرد:
رونق تولید محصولات هنری ، کسب درآمد بیشتر برای عزیزان مددجو و در نهایت معرفی دست آوردهای هنری این عزیزان از اهداف شناساندن توانمندی های ساکنین و صاحبان اصلی خانه و خانواده بزرگ کهریزک است .
باقری در ادامه افزود :
این روزها کمتر شخصی را می توان یافت که با فضای مجازی و بازارهای دیجیتال در ارتباط نباشد ، بنابراین معرفی توانمندی های عزیزان مددجوی ما قطعاً خواهد توانست رونق خوبی در کسب و کار آنان ایجاد نماید .
مسئول توانبخشی و کارگاه های هنری اظهار امیدواری کرد علاوه بر حضور خیرین و عموم مردم برای خرید از محصولات هنری ساخته شده بدست پرتوان معلولین و سالمندان کهریزک ، شرکتها و مدارس بیشتری با سفارش نیازهای مختلف خود در رونق زندگی مددجویان تحت پوشش کهریزک سهیم و دخیل باشند .
شایان ذکر است 490 مددجوی سالمند ، معلول و بیمار مبتلا به ام اس با حضور در کارگاه های هنری توانبخشی ، علاوه بر کار و فعالیت و تولید محصولات مختلف هنری ، امید به زندگی بهتر و سالم تر را در 37 کارگاه هنری تجربه
می کنند .