88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلیه عوامل دست به دست هم دادند تا پس از مدتها ، سالمند مجهول الهویه کهریزک به کانون گرم خانواده خود بازگردد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; بیش از یکسال پیش و به دستور مقام قضایی ، بانوی سالخورده ای از بیمارستان فیروزگر تحویل مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک شد تا در این مرکز نگهداری شود.

وی که بر اثر سانحه رانندگی و ضربه به سر ، توانایی شناختی و حرکتی خود را از دست داده بود ، همانند بسیاری دیگر از بیماران سالخورده وابسته به تخت و پرستاری شبانه روزی بود و هیچ واکنشی به پیرامون خود نداشت.

در طول مدت یاد شده و با انجام تدابیر مختلف اعم از درمان دارویی ، فیزیوتراپی و کاردرمانی ، تلاش های روانشناسی و بازگشت تدریجی حافظه از دست رفته توانست علاوه بر ارتباط با افراد مختلف ، به روی پاهای خود بایستد و نام و نشان خویش را به یاد آورد.

همین مهم کافی بود تا توسط مددکاران اجتماعی به آدرس یاد شده توسط وی مراجعه و خانواده ایشان شناسایی و مورد تأیید قرار گیرد.

و اکنون سالمندی که تا چندی پیش مجهول الهویه نام داشت ، با نام صدیقه بهاری نو به کانون گرم خانواده که مدتها جای خالی او را احساس می کردند، بازگشت.

خانواده خانم صدیقه بهاری نو در زمان تحویل گم گشته خود به خبرنگار کهریزک گفت:

مدت‌های طولانی در مراکز درمانی ، اورژانس و پزشکی قانونی به دنبال ایشان بودیم اما ناامید از یافتن وی به خانه بازگشتیم . امروز که او را سرحال و سرزنده می بینیم ، شاکر خداوندی هستیم که مکانی مانند کهریزک را برای مراقبت و درمان بیماران ایجاد کرده تا پس از این همه مدت بالاخره می توانیم  خواهر عزیزمان را سلامت تر از همیشه به خانه بازگردانیم.

همچنین خانم زارع  کارشناس روانشناسی بلوک مادربزرگ ها با ابراز خوشحالی از این رویداد گفت:

همواره در تلاشیم تا با اقدامات مراقبتی و روانشناختی ، این گونه بیماران را به زندگی عادی خود باز گردانیم . خوشبختانه خانم بهاری نو به همه اقدامات درمانی و مراقبتی پاسخ مثبت داد تا امروز شاهد بازگشت او به زندگی مطلوب در کنار خانواده خود باشیم.