88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر سید احمد خادم ، بازگشت معلولین به متن جامعه و استفاده از توانمندی های آنان در عرصه های مختلف را از اهداف عالیه سازمان بهزیستی استان تهران برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در کهریزک تأکید کرد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در دیدار هیأت عالی بهزیستی استان تهران از آسایشگاه خیریه کهریزک ، استفاده از ظرفیت‌های این مرکز در توانمندسازی معلولین مورد تأکید قرار گرفت .
این هیأت در دیدار با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، تعامل سازنده و برنامه ریزی برای استفاده از تجربیات ذی قیمت کهریزک در پویایی و بهبود وضعیت زندگی معلولین جامعه را خواستار شد .
دکتر خادم معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ، بازگشت معلولین به متن جامعه را موجب شکوفایی آنان دانست و گفت : دانش روز به ما می گوید استفاده از مواهب مختلف و فرصت های شغلی برای معلولین ، بازگشت به متن جامعه است و ما مصمم به انجام این دستورالعمل هستیم .
دکتر خادم تصریح کرد : در ایران اینکار آغاز شده و لازم است با پیشرفت حوزه توانبخشی و دانش بهزیستی ، این حرکت شتاب بیشتری بگیرد .
وی استفاده از خانه های کوچک برای نگهداری و زندگی معلولین را از راهکارهای عملی این حوزه دانست و افزود : سازمان بهزیستی به عنوان متولی امر در حال پیگیری و اجرای این موضوع است و مطابق اصل ۴۴ مردم نیز می توانند در پیشبرد اهداف تعریف شده ورود پیدا کنند .
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ، تحقق رسیدن معلولین به حقوق کامل شهروندی را مستلزم همکاری همه ارگان ها و نهادها دانست و بر اجرای کامل این طرح تأکید کرد .
در ابتدای این نشست ، محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با شرحی جامع از نحوه توانبخشی و نگهداری مددجویان گفت : مجموعه عوامل داخلی و حمایت های خیرین و نیز نگاه ویژه سازمانهای مردم نهاد ، دست به دست هم داده اند تا امروز کهریزک به عنوان بزرگترین متولی سرپرستی از ۱۷۵۰ مددجو در کشور موفق عمل نماید .
صوفی نژاد با اشاره به رمز ماندگاری کهریزک در طول نیم قرن اخیر نیز گفت : سلامت نفس مجموعه و استفاده صحیح از منابع موجود ، دو حسن بزرگی است که در پویایی و پیشرفت روزافزون کهریزک نقش آفرین بوده است و همین امر توانسته است همواره اعتماد خیرین و متولیان امور خیر را هرچه بیشتر جلب کند .
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با بیان اینکه همواره احساس و عاطفه در این مجموعه خیریه حاکم بوده است ، افزود : مطمئن هستیم هرآنچه در خدمت به کارکنان متعهد خود موفق تر عمل کنیم ، نتیجه آن مستقیماً به بهبود کیفیت زندگی مددجویان باز می گردد و آنان می توانند در رفاه و آرامش بیشتری باشند .