88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

با هدف ایجاد و توسعه همکاری های آموزشی، فرهنگی و علمی _ پژوهشی، تفاهم نامه ای فی مابین 2 مرکز آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک و مرکز علمی کاربردی هوشمند سازه، به امضا رسید.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، با حضور دکتر حسن احمدی رییس مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک و  دکتر حسن زهرئی رییس مرکز آموزش علمی کاربردی هوشمند سازه، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو مرکز به امضا طرفین رسید.

این تفاهم نامه که با حضور دکتر واحدی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق منعقد گردید،  بر ایجاد و توسعه همکاری های آموزشی، فرهنگی و علمی – پژوهشی بین دو مرکز تاکید دارد.

همکاری مشترک در ایجاد بهبود فضای کسب و کار از طریق گسترش رویدادهای کارآفرینانه، بهره مندی از تخصص و توان اساتید مجرب، اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی بین رشته ای مرتبط با کارآفرینی و کسب و کار، همچنین همکاری مشترک جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دو مرکز یاد شده و نیز سایر همکاری های مشترک علمی - دانشجویی و برپایی جشنواره ها و سمینارها از موضوعات مندرج در این تفاهم نامه است .