88310688 (9821+)

همزمان با تأسیس آسایشگاه خیریه کهریزک توسط « زنده یاد دکتر محمدرضا حکیم ‎زاده»، گروه بانوان نیکوکار استان تهران با همراهی جمعی از بانوان داوطلب فعال (خانم ها : بهادرزاده، خواهر ماریا، کاتوزیان، صالحون و…) فعالیت خود را در راستای کمک رسانی همه جانبه به بنیانگزار کهریزک و راه اندازی نخستین آسایشگاه خیریه در تهران برای نگهداری معلولان و سالمندان کم درآمد و نیازمند آغاز کرد.
و امروزه با بیش از 3000 بانوی داوطلبِ فعال در داخل و خارج از کشور حامی آسایشگاه خیریه کهریزک می‎ باشند.
این گروه در تلاش هستند تا با ایجاد محیطی گرم و پرمهر، نه تنها خلاء دوری از خانواده را برای مددجویان آسایشگاه کهریزک پر کنند بلکه با ارتقای توان جسمی و روحی آنان گام های مؤثری در تحقق بخشیدن به هدف های انسان دوستانه این سازمان بردارند.