88310688 (9821+)

تعداد داوطلبین:

  • بانوان نیکوکار بیش از 2000نفر بانوی نیکوکار به طور مستمر و مستقیم در طول هر ماه با موسسه همکاری دارند.
  • آقایان نیکوکار:حدود 500 نفر آقای نیکوکار به طور مستقیم و مستمر در طول هر ماه با موسسه همکاری دارند.
  • در شرایط کنونی فقط در شهر تهران، کهریزک حدود 000 نفر نیکوکار دارد که کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به آسایشگاه اهدا می کنند.


فعالیت های گروه بانوان نیکوکار در :

  • آسایشگاه خیریه کهریزک
  • دفتر گروه بانوان نیکوکار در تهران
  • شعب خارج از کشور


الف- فعاليت هاي گروه بانوان نيكوكار در آسايشگاه

– امور اداري
– امور خدماتي
– امور هنري، فرهنگي و آموزشي
– امور عمراني

– امور اداري
– سرکار خانم زهره مسگرا به صورت افتخاري مدیریت اجرایی و اداری گروه بانوان نیکوکار اعم از برپایی بازارچه و تشکل ها و هماهنگی های گروه بانوان نیکوکار را بعهده دارند.

– امور خدماتي
– هر هفته تعداد 650 نفر بانوي نيكوكار و 250 نفر از اقایان نیکوکار با حضور مستمر در آسايشگاه خدمات خود را در زمينه هاي زير ايثارگرانه به مددجويان ارائه مي نمايند:

– امور خدماتي شامل:
دلجويي، استحمام، نظافت و بهداشت، خوراندن غذا به بيماران ناتوان و …، به نحوي كه بيش از 50% خدمات پرستاري در آسايشگاه توسط بانوان داوطلب انجام مي گيرد. اين امر علاوه بر كاهش هزينه هاي آسايشگاه نقش عمده اي در تغيير روحيه، آرامش خاطر و دلگرمي مددجويان و پرسنل دارد.
– همكاري و تأمين مايحتاج كميتة رفاه در آسايشگاه .

– امور هنري، فرهنگي و آموزشي
– شامل اداره و تدريس در كلاس هاي سوادآموزي، قرائت قرآن، زبان انگليسي، خط بريل، شعرخواني، گفتار درماني، تأثر درماني، موسيقي درماني و آموزش در كلاس هاي كاردرماني و توليدي در كارگاه هاي خياطي، بافندگي، قاليبافي، چادرشب بافي، گلسازي، سراميك سازي، سفالگري، شمع سازي، سراجي، باغباني ، كشاورزي و…
– همياري در برگزاري مراسم مختلف و جشن هاي ازدواج مددجويان آسايشگاه و تهية جهيزية آنان.

– امور عمراني
انجمن بانوان نيكوكار استان تهران همچنان كه در مسير خدمات انساني در آسايشگاه خيريه كهريزك جزو پیشگامان بوده اند، همواره در ساية عنايت پروردگار سرشار از بركات بوده و موفق شده اند از بدو تأسيس تاكنون همه ساله يادگارهايي نيز درعمران و آبادي اين سرزمين به جا بگذارد.

 

ب) فعاليت هاي گروه بانوان نيكوكار در دفتر تهران

– خدمات اداري
– خدمات اقتصادي و مالي
– فعاليت در عرصه هاي بين المللي
– دستاوردهاي فرهنگي

– خدمات اداري
– شناساندن و ايجاد ارتباط مردم با گروه و آسايشگاه خيرية كهريزك جهت جلب و جذب كمك هاي مردمي
– ارتباط با دفاتر گروه در خارج از كشور
– برگزاري تورهاي ويژه جهت بازديد از آسايشگاه خيرية كهريزك

– خدمات اقتصادي و مالي
– برگزاري بازارهاي هفتگي(دريافت، عرضه و فروش اجناس اهدايي نو و دست دوم دو روز در هفته)
– دريافت كمك هاي نقدي و غيرنقدي به نفع آسايشگاه خيرية كهريزك
– برپايي بازارهاي فصلي به نفع آسايشگاه خيرية كهريزك
– شركت در كلية نمايشگاه هاي تخصصي، صادراتي و بين المللي به منظور آشناسازي مردم با اين مركز
– تأمين بودجة برنامه هاي عمراني و تجهيزات بخش ها در آسايشگاه.

– فعاليت در عرصه هاي بين المللي
اين گروه در سال 1377 به عنوان يك سازمان غيردولتي(NGO) موفق به كسب مقام مشورتي خاص شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد (ECOSOC) گرديده است.
از جمله فعاليت هاي بين المللي اين گروه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- ارتباط با دفاتر سازمان ملل و هيأت هاي ديپلماتيك خارجي در ايران با هدف شناساندن آسايشگاه
2- شركت در اجلاس ها و كنفرانس هاي بين المللي مربوط به مسائل سالمندي، معلوليت و ام.اس
3- برگزاري اولين كنفرانس بين المللي سالمندي در ايران (سال 1378) كه پيگيري گروه در راه تحقق بخشيدن به مفاد قطعنامه كنفرانس در موارد زير تأثيرگذار بوده است:

– تشكيل شوراي سالمندي در مجلس
– ايجاد رشته طب سالمندي در دانشگاه علوم پزشكي به عنوان يك رشته تحصيلي جديد.
– دست آوردهاي فرهنگي
– دريافت لوح تقدير از جناب آقاي خاتمي رئیس جمهور وقت در سال 1377 به عنوان بهترين سازمان غيردولتي كه توسط بانوان داوطلب تأسيس گرديده و اداره مي شود.
– انتشار 3 جلد كتاب مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي سالمندي در ايران در سال 1379 توسط انتشارات گروه بانوان نيكوكار
– انتشار كتاب آشنايان ره عشق در سال 1381، تاريخچه فعاليت گروه بانوان نيكوكار به قلم خانم اشرف قندهاري (بهادرزاده) توسط انتشارات گروه بانوان نيكوكار
– انتخاب كتاب آشنايان ره عشق به عنوان بهترين كتاب ادبي سال 1383 و دريافت جايزه نخستين همايش ادبي پروين اعتصامي از جناب آقاي مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و سركار خانم زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور در امور زنان
– انتشار كتاب راهنماي مديريت غيرانتفاعي براي اولين بار در ايران ترجمه خانم ناهيد شروقي (از اعضاء) در سال 1384 توسط انتشارات گروه بانوان نيكوكار
– دريافت جايزه انساندوستي واقدامات بشر دوستانه در ميان 360 كشور در سال 1384 از سوي سازمان جهاني مؤسسات غيردولتي (WANGO) به خاطر سوابق طلائي گروه بانوان نيكوكار رشد، مداومت و انسجام آنان در طي 35 سال
– اهداي تنديس زنان برتر از دست جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، رياست محترم جمهوري به خانم اشرف قندهاري(بهادرزاده) در مراسم بزرگداشت روز زن در سال 1385

 

ج) فعاليت هاي گروه بانوان نيكوكار در شعبات خارج از كشور

از سال 1369 با هدف شناساندن آسايشگاه خيريه كهريزك در خارج از كشور فعاليت هاي برون مرزي بانوان نيكوكار به نام Ladies CHRITABLE Society (LCS) affiliated to Kahrizak Foundashon (KCF)آغاز گرديد.
شاخه هاي اين گروه در لندن، لس آنجلس، سنخوزه، تورنتو توانسته اند با برپايي جلسات گردهمايي و برگزاري بازارهاي نوروزي نقش موفق و مؤثري در ايجاد ارتباط جلب كمك هاي مالي به نفع آسايشگاه خيريه كهريزك و خانه مادر و كودك ايفا كنند. قابل ذكر است كه كليه مراكز خارج از كشور به ثبت رسيده و از مزاياي معافيت برخوردار هستند.

لندن– تلفن: 2288-794(207-44)+
فاكس: 1396-431(207-44)+

آمريكا– سنخوزه تلفن: 7074-996(408)
فاكس: 8605-358(408)

آمريكا– لس آنجلس تلفن: 8008-410(310-1 +)
فاكس: 8018-410(310-1)

كانادا– تورنتو تلفن: 0632-764(905-1)+
فاكس : 0632-764- (905-1)+