88310688 (9821+)

انجمن بانوان نيكوكار كهريزك كرج به منظور استفاده از پتانسيل بانوان در پيشبرد امور تكميل پروژه در آبان ماه 1386 با همت گروهي از فرهيختگان دلسوز و علاقمند تاسيس شد .
انجمن در طي مدت زمان فعاليت خود بالغ بر 1500 نيكوكار از اقشار مختلف را جذب نموده است . لازم به ذكر است فعاليت دست اندركاران و شوراي مديريت انجمن داوطلبانه بوده و با عشق به تخفيف الام انسان ها مي باشد.
انجمن بانوان نيكوكار كهريزك كرج در اولين گام و با تدابير شايسته موفق شد ساختمان آمفي تئاتر كهريزك كرج كه نقش كليدي در آموزش و ارائه خدمات دارد را در مدت زمان 3 ماه و هزينه اي بالغ بر 104 ميليون تومان با ظرفيت 154 نفر در شهريور 1387 تكميل و افتتاح نمايد .
افتتاح مركز جامع خدمات توانبخشي و نگهداري كودكان
اين ساختمان در سه طبقه و زير بناي تقريبي 9000 متر مربع در مهر 1392 به همت گروه بانوان نيكوكار به بهره برداري رسيد اين ساختمان با 83 اتاق و سالن با هدف ارائه خدمات توانبخشي به كودكان معلول ساخته شده است .تمامي خدمات توانبخشي به دوصورت شبانه روزي و مراقبت روزانه واجد شرايط زير 14 سال در نظر گرفته شده است.در اين ساختمان بخش هاي فيزيوتراپي ،كاردرماني،گفتار درماني،بازي درماني،مشاوره پزشكي،روانشناسي و كارگاه هاي هنري وآموزشي ،كتابخانه،هيدوتراپي و سالن ورزشي پيش بيني شده است.

 

فعاليتهاي اجرايي بانوان نيكوكار استان البرز

  • حضور در بخش مراقبت روزانه كودكان به عنوان كمك مربي
  • حضور در بخش مراقبت شبانه روزي كودكان براي كمك به تغذيه در وعده هاي غذايي
  • حضور در بخش مراقبت شبا نه روزي براي استحمام كودكان و سالمندان
  • حضور در بخش مراقبت روزانه به عنوان مربي هنري
  • برگزاري همايش و جشن به مناسبت هاي مختلف
  • دوختن و توليد لباس و فروش آن به نفع كودكان
  • تهيه وسايل مورد نياز كودكان ساختمان نيلوفر
  • برگزاري بازارچه هاي خيريه و فروش به نفع كودكان
  • دوخت وسايل مورد نياز كودكان بستري از قبيل (ملحفه ،روتشكي ،حفاظ تخت و لباس …)در كارگاه خياطي گروه بانوان نيكوكار

 

طرح بسته های نيلوفري

در طرح بسته های نيلوفري، انجمن بانوان نيكوكار كهريزك، بسته هایی با آرم گروه بانوان نيكوكار كهريزك استان البرز را تهيه نموده و ليست مايحتاج عمومي كودكان را در داخل آن قرار داده و در سطح مدارس ، ادارات و …توزيع می کند . افرادي كه علاقمند همکاری باشند ، اقلامي از ليست را داخل بسته قرار داده و آن را تحويل مي دهند .
در ادامه اقلام جمع آوري شده بسته بندي و تحويل انبار آسايشگاه و رسيد انبار آن اقلام نیز تحويل افراد مي شود.