88310688 (9821+)

ساکنان آسایشگاه همانند عضوی از اعضاء یک خانواده احتیاجات گوناگونی دارند. از غذا و پوشاک و دارو و درمان گرفته تا سایر وسایل و تجهیزات مانند تلویزیون، یخچال، فرش، لوازم اداری، تجهیزات پزشکی و .... لذا موسسه خیریه کهریزک وسایل و لوازم کارکرده و مازاد بر نیاز نیکوکاران را جمع آوری نموده و پس از بازسازی مورد مصرف قرار می دهد.
شما می توانید پس از تماس با این واحد، آدرس و مشخصات خود را اعلام و همکاران ما در این بخش با هماهنگی قبلی و مراجعه به محل، نسبت به انتقال اقلام اهدائی کارکرده و مازاد بر نیاز نیکوکاران به مجموعه اقدام نموده و رسید لازم را تقدیم خواهند کرد.

شماره تماس: 33386586 - 38465