88310688 (9821+)

یکی از روش‌های مشارکت های اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، فروشگاه‌ها و … با موسسه  خیریه کهریزک، استقرار قلک‌های بزرگ و کوچک خیریه کهریزک در محیط زندگی و کار خود است.

قلک های مستقر شده در محیط فعالیت و سکونت شما نشانه مسئولیت اجتماعی شما است و علاقه شما در ترویج مهر و انسان دوستی در جامعه را نشان می‌دهد و تصویری مثبت را از سازمان و خانه ی   شما در ذهن مخاطبانتان ایجاد خواهد کرد.
قلک های موسسه خیریه کهریزک در دو نوع قلک بزرگ و قلک رومیزی است که با توجه به محیط خود می توانید نوع مناسب را انتخاب نمایید تا کنون قلک های بزرگ موسسه خیریه کهریزک در بسیاری از سازمان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، بانک ها، مراکز تجاری، فرودگاه ها، مراکز آموزشی-فرهنگی  و … مستقر شده است .
شما می‌تواند برای ترویج این امر انسان دوستانه به سایر سازمان‌ها نیز پیشنهاد کند که عضوی از زنجیره بزرگ کمک به معولان ، سالمندان، کودکان ضایعه نخاعی و فلج مغزی و بیماران مبتلا به ام اس شوند و با دریافت یکی از این قلک ها این زنجیره را ادامه دهد.

از اینکه مایل‌اید با استقرار قلک های بزرگ و کوچک موسسه خیریه کهریزک در محل کار و زندگی خود در حمایت از مددجویان کهریزک سهمی داشته باشید سپاسگزاریم.

نیکوکاران محترم جهت دریافت صندوق صدقات وکسب اطلا عات بیشتر می توانید با شماره ذیل تماس بگیرید:

تلفن: 66388460 
و یا ارسال عدد 9 به 02142114