88310688 (9821+)
 •     آموزش و توانبخشی روزانه (Day Care)

 •   این مرکز به منظور ارتقاء سطح استقلال و مشارکت اجتماعی توانخواهـان ومعلولان جسمی- حرکتی و ضایعه نخاعی و با هدف پیشگیری از پیشرفت ناتوانایی های ایشان خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و حمایتی ارائه می نماید. این توانخواهان به صورت روزانـه عـلاوه بر دریافـت خدمـات اجتماعی ، توانبخشـی و درمانـی، درفعالیت های هنری ، کلاس های  ورزشی و سایر آمـوزش های حـرفه ای متناسب با سطح آسیب نیز شرکت می نمایند. درضمن برای توانخواهانی که به صـورت تمـام وقـت در مـرکز حضـور دارنـد نیـز میان وعده و ناهار ارائـه می شـود . تیم توانبخشی شامل: پزشک ( عمومی – متخصص)  فیزیوتراپیست ، کاردرمانگر ، گفتاردرمانگر ، روانشناس ، کارشناس تغذیه ،مربی آموزشی-مربی امور هنری، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار،کارشناس تربیت بدنی می باشد.

      شرایط پذیرش Day Care
 •   گروه سنی 15 تا 60 سال
 •  معلولان جسمی حرکتی که بدنبال ناتوانی شدید و دائمی جسمی ناشی از فلج عضو و قطع اندام و یا نقص عضو دچار محدودیت حرکتی شده اند
 •   معلولانی که دچار بیماری های مسری و عفونی نبوده و اختلالات شناختی و بیماری روانی و ذهنی نداشته باشند .
 •   معلولانی که دارای وضعیت ثابت از لحاظ جراحی وبدون مشکلات تهدید کننده حیاتی هستند.
 •   کلیه مددجویانی که نیاز به تقویت مهارت های خودیاری، مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباطات محیطی دارند .
 •   معلولانی که در مرحله اولیه اختلالات روانی مانند افسردگی ، اضطراب ، دمانس و اختلال حافظه هستند.
 •   خدمات مرکز در سه حیطه آموزشی ، توانبخشی و فعالیت های اجتماعی ارائه می شود .
 •    کارگاه های عملی با توجه به شرایط معلول و نوع اختلال وی تعیین می شود.
     
  انتقال به Day Care  در سه حالت صورت می پذیرد:
    
 •   انتقال از C به D.C در بیمارانی که از حالت Bed riden (وابسته به تخت)خارج شده اند و توانایی مراجعه به مرکز را دارند .
 •   بیمارانی که نیاز به مداخلات توانبخشی و استفاده از تجهیزات موجود در مرکز دارند .
   
  بیمارD.V که نیاز به مداخلات گروههای مختلف توانبخشی بصورت دراز مدت و طبق برنامه مدون را دارند.
  شرایط خروج :
 •   در شرایطی که با توجه به تشخیص تیم درمان و توانبخشی ، معلول به مرحله ای رسیده باشد که نیاز به ادامه مداخلات نداشته باشد ترخیص میشود .
 •   عدم تمایل مددجو و خانواده به ادامه برنامه توانمند سازی.
 • در صورتیکه با توجه به تشخیص تیم درمان و توانبخشی مددجو در شرایط جسمانی قرار گرفته باشد که قادر به مراجعه به مرکز نباشد که در صورت واجد شرایط بودن به بخش توانبخشی و نگهداری شبانه روزی Residential Care)  ) یا مراقبت در منزل Home Care) )منتقل می شود.  
  این مرکز در تمامی روزهای هفته غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 15 به مددجویان ارائه خدمت مینماید. این مراکز شرایطی را فراهم می کند که مددجویان  بتوانند ضمن داشتن برنامه های توانبخشی دسته جمعی در مرکز ، در منزل به زندگی خود ادامه دهند .
  توانبخشی و نگهداری شبانه روزی   (Residential Care)
  این مرکز به توانخواهانی که با علل اکتسابی یا مادرزادی دچار معلولیت های جسمی حرکتی خیلی شدید ، وابسته به تخت شده اندو همچنین معلولان ضایعه نخاعی و بیماران مبتلا به ام اس که هر کدام به نوعی دچار محدودیت های حرکتی شده اند ، به صورت نگهداری شبانه روزی ارائه خدمت می نماید. این توانخواهان علاوه بر خدمات نگهداری ، به تناسب توانمندی شان از خدمات توانبخشی و سایر خدمات ارائه شده در مرکز روزانه این آسایشگاه نیز برخوردار می باشند.

  شرایط پذیرش :
 • گروه سنی 15 تا 60 سال
 • هر معلولی که قدرت استقلال خود را از دست داده باشد ، بطوری که ادامه اقامت وی در منزل ، منوط به دریافت کمک اطرافیان و یا دریافت خدمات توانبخشی باشد.
 • طی نمودن مراحل قانونی و ارائه مدارک لازم به واحد مددکاری
 •  نداشتن شرایط منع پذیرش
    
      مراحل پذیرش
 •   ثبت درخواست بستری مددجویان و ارائه مدارک اولیه برای ثبت نام
 •  ارزیابی اولیه مددجو توسط تیم ارزیابی کننده شامل پزشک ، روانشناس و مددکار اجتماعی
 •  تشکیل کمیته پذیرش و بررسی نظر کمیته درخصوص بستری مددجو
 • بستری توانخواه (درصورت انجام تمامی اقدامات مرتبط با پذیرش بستری و عدم وجود موارد منع پذیرش و تأیید پزشک مبنی بر اورژانسی نبودن شرایط معلول در هنگام بستری)

  شرایط منع پذیرش 
 • اعتیاد به مواد مخدر
 • ابتلا به هپاتیت، ایدز، سل و یا هرگونه بیماری عفونی مسری
 • ابتلا به بیماری حاد و اورژانسی
 • ابتلا به هر گونه بیماری مزمن اعصاب و روان و اختلال روانی حاد
 • ابتلا به اختلالات شناختی (دمانس پیشرفته، آلزایمر) به خصوص اگر توانخواه راه برو باشد
 • داشتن سوء سابقه کیفری و رفتارهای ضد اجتماعی
 •  ابتلا به بیماری­های صعب العلاج
 •  ابتلا به بیماری­هایی که نیاز به مراقبت تخصصی و فوق تخصصی بیمارستانی دارند
    
  شرایط خروج:
 • رسیدن به سطحی از توانمندی برای زندگی در کانون خانواده از طریق فراهم نمودن بستر مناسب برای دریافت خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل (Home Care ) و یا آموزش و توانبخشی روزانه (Day Care )
 •  پس از بستری توانخواه ، در صورت بروز هریک از موارد منع پذیرش ،توانخواه از مرکز نگهداری ترخیص می گردد.
   
    توانبخشی و مراقبت در منزل(Home Care)
  ارایه خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و حمایتی به معلولان جسمی حرکتی (بیماران ضایعه نخاعی ، ام اس ، سکته مغـزی و فلج  مغزی مادرزادی که قادر به مراجعه به مرکز نمی باشند.  در اینگونه موارد تیم توانبخشی به صورت فردی یا گروهی بـه منظور مداخله مـؤثر و  ارائه خدمات در زمینه های پزشکی ، پرستاری ، توانبخشی ، آموزشی ،  اجتماعی و روانشناسی  به منزل توانخـواه مراجعه می نماید.اعضای تیم توانبخشی متشکل از: پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی، روانشنـاس، کاردرمـان ، فیزیوتـراپیست ، گفتاردرمـان و کارشناس تغذیه می باشد.

  شرایط ورود :
 • گروه سنی 15 تا 60 سال
 • فراهم بودن شرایط محیطی روانی و اجتماعی مناسب جهت مداخله تیم خدمت دهنده برای مددجویان درمنزل
 • هر مددجویی که قدرت استقلال خود را از دست بدهد به گونه ای که ادامه اقامت درمنزل منوط به دریافت خدمات توانبخشی باشد می تواند از این خدمات استفاده نماید .
 •   مددجویانی که به علت مشکل جسمی یا روحی ، روانی قادر به مراجعه به مرکز نباشند
   
  شرایط خروج :
  انتقال به Day Care آموزش و توانبخشی روزانه
  پذیرش در آسایشگاه شبانه روزی یا بیمارستان
  انتقال محل سکونت مددجو به خارج از حوزه فعالیت تیم درمان
  عدم تمایل مددجو و خانواده وی به ادامه درمان