88310688 (9821+)

سال ها بود که وجود یک سالن غذاخوری جداگانه برای کارکنان آسایشگاه و یک سالن غذاخوری مناسب برای مددجویان شاغل در کارگاه های توانبخشی و لزوم گسترش فضای فیزیوتراپی، از ضروریات آسایشگاه به شمار می‎آمد.
در مهر 1382 به همت گروهی از بانوان نیکوکار و یاری شخصی خیر، این آرزو محقق شد و ساختمان مهر، مجتمع توانبخشی با مشخصات زیر احداث شد و مورد بهره‎برداری قرار گرفت:

۱- بخش فیزیوتراپی، هیدروتراپی و کاردرمانی با مساحت 1500 مترمربع و ارتفاع متوسط 4/5 متر

۲- سالن غذاخوری کارکنان (طبقه همکف) مساحت 1400 مترمربع و ارتفاع متوسط 7 متر

۳- سالن غذاخوری مددجویان (طبقه اول) مساحت 600 مترمربع و ارتفاع متوسط 4 متر