88310688 (9821+)

در این بخش خدمات جراحی دندان عقل(نهفته و نیمه نهفته) ، جراحی و کشیدن ریشه، پروتز ثابت و متحرک(کرم کبالت و اکریلی) ارتودنسی ثابت و متحرک، فرنکتومی، جینجیو پلاستی، جراحی لثه، جرم گیری و ترمیم زیبایی با ابزارها و وسایل استرلیزه انجام می‌گیرد.
خدمات دندانپزشکی اطفال از جمله پالپوتومی، پالپکتومی، ترمیم فیشور سیلنت، فلورایدتراپی به طور تخصصی ارائه می‌گردد.
کلیه ست های جراحی، کشیدن و جرم‌گیری مطابق با بالاترین استانداردهای بهداشت و رعایت محیط استرلیزه، توسط .V-Pack استریل می‌شود.
همکاران دندانپزشک در سه بخش اطفال، بزرگسال و دندانسازی در شیفت های صبح و عصر مفتخر به ارائه خدمت می‌باشند.