88310688 (9821+)

داروخانه مرکز، بصورت داخلی مشغول فعالیت می باشد که ضمن ارائه داروهای تک نسخه ای و نسخه‌های تخصصی بیماران کمک شایانی در تأمین دارو و لوازم مصرفی مورد نیاز کلیه واحدهای درمانی مجتمع در درمانگاه ها، اتاق عمل و بخش بستری داشته است.
همچنین اقلام آرایشی، بهداشتی و نیز لوازم توانبخشی توسط این قسمت نیاز مراجعین عزیز را از این حیث مرتفع نموده است.
پاسخگویی اطلاعات دارویی بر مبنای آخرین منابع علمی توسط پزشکان داروساز از جمله خدمات این بخش است.